راه های سالم و تمیز نگه داشتن فرش

Instagram

فرش هم مانند هر چیز دیگری نیز به مراقبت صحیح دارد . اگر به فکر افزایش طول عمر فرش هستید به نکات زیر توجه نمایید :

* از تابش نور مستقیم خورشید بر روی فرش جلوگیری نمایید .

* فرش را نزدیک بخاری یا سایر وسایل گرما زا پهن نکنید .

* جهت جا به جایی فرش همیشه آنرا رول کنید و از تا کردنش پرهیز کنید .

* اگر فرش در جای مربوط باشد به مرور زمان پوسیده می شود .

* قرار دادن وسایل سنگین بر روی فرش باعث پارگی در آن محل می شود بهتر هر چند وقت یکبار جای وسایل سنگین را جا به جا نماییم .

* زیاد از جاروبرقی برای فرش های دستبافت استفاده نکنید .

* اگر بر روی فرش لکه ای ایجاد شد آنرا فورا پاک کنید اگر بماند دیگر نمی شود پاک نمود .

* به صورت دوره ای فرش ها را سر و ته بنمایید .

* در صورت پهن فرش بر روی سرامیک یا سنگ از چسب های فرش برای جلوگیری از حرکت آن استفاده کنید .


چاپ   ایمیل