پاک کردن لکه چای و قهوه از روی فرش

یکی از راه حل های پاک کردن لکه چای و قهوه از روی فرش این است که به محض اینکه چایی رو فرش ریخته شد.

????02188680027????

با قاشق پلاستیک یا قاشقی که لبه های ان تیز نباشه چهت مخالف خاب و همچنین جهت موافق خاب فرش بکشید و ب طوری که به فرش اسیب نرسد  اب اضافی رو از رو فرش بگیرید .

بعد  کمی نمک روی سطحی که چایی ریخته بپاشید به اندازه ای که روی فرش سفید بزند . بعد حدود دو الی سه ساعت نمک رو از روی فرش بردارید .

با این کار لکه چایی تو جسم فرش نمیرود و فقط با یه شستشوی معمولی فرش شما تمیز مثل روز اولش میشود/


چاپ   ایمیل