نحوه شستشوی مبل کتان

 

مبل کتان

 

خمیری از جوش شیرین را در آب حاصل نمایید نمایید. خمیر حاصله بایستی از نظر قوام نسبتا شل باشد.

خمیر حاصله را بر روی لکه مبلمان خود بمالید.

خمیر را رها کنید تا خشک شود. زمانی که طول می کشد تا خمیر خشکش ود بسته به مقدار خمیر و غلظت آن از نیم ساعت تا چند ساعت متغییر خواهد بود.

با استفاده از یک پارچه تمیز, خمیر را تمیز و برس نمایید. چک نمایید تا لکه حذف شده باشد. در صورت نیاز این روند را تکرار نمایید, در غیر این صورت شما باید یک مبل تمیز و بدون لکه را بار دیگر در منزل خود داشته باشید.

 


چاپ   ایمیل