قالیشویی صادقیه 44171391

قالیشویی آراد ارائه خدمات ویژه شستشوی مکانیزه با دستگاه های تمام اتوماتیک در منطقه محدوده حوالی صادقیه و خیابانهای اطراف 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

02144171391

02166523198

تخفیف ویژه برای ساکنین منطقه


چاپ   ایمیل