شیرازه زنی فرش ماشینی و دست بافت 22147704

شیرازه فرش ستون زیبایی فرش محصوب میشود...

کیفیت کار همراه با تجهیزات مدرن و مکانیزه 100 درصد تضمینی...

به همراه  کارشناسان زبده و چیره دست...

قالیشویی شیرازه زنی فرش ماشینی و دست بافت 22147704

02122147704

02177424126

02188680027

02144171391


چاپ   ایمیل