قالیشویی مینی سیتی 22147704

قالیشویی آراد ارائه خدمات ویژه شستشوی مکانیزه با دستگاه های تمام اتوماتیک در منطقه محدوده حوالی مینی سیتی و اطراف...

?????????

02122147704

❄?❄?❄?❄?❄?❄?❄?❄?❄?❄?❄?❄?❄

قالیشویی آراد بابیش از 20 سال سابقه کاری درخشان،در قالیشویی ومبل شویی این اطمینان رابه شمامیدهد که فرش شما بادقت وباکیفیت وخشک کردن همرا با دستگاه های مجهز شسته  وخشک شود،پس با شعبه ما در مینی سی تی تماس بگیرید تاپرسنل مجرب ما دراسرع وقت درمحل سکونت شما حضور یابندو قالی شمارا به صورت لول شده تحویل بگیرندو در ظرف 48 ساعت فرش شمارا به شما تحویل میدهیم

قالیشویی قالیشویی مینی سیتی 22147704


چاپ   ایمیل